torsdag 21 juli 2011

dagens dazzfunderingen

Vid morgonens första besök på hemlighuset råkade jag i farten fånga "Montaigne's Essayer Bok 2" och bläddrade förstrött i den under mitt värv och fann följande text understryken av mitt forna jag:
"Eudoxos bad till gudarna att han en gång skulle få så se solen på så nära håll att han kunde fatta dess form, storhet och skönhet, även om det medförde att han omedelbart blev ihjälbränd. Med livet som insats ville han skaffa sig ett vetande, vars bruk och innehav han skulle berövas i samma stund som han fick det, och för denna snabba och flyktiga kunskap skulle han gå miste om alla andra kunskaper som han hade och kunde skaffa sig senare."
Det blev något att fundera vidare om i den fortsatta stunden som nu är ...

Inga kommentarer: