tisdag 19 oktober 2010

Ett Ekelöfcitat om staden och dess minnen

Jag hittade följande ord av Gunnar Ekelöf i förord till boken ”Livet i ett svunnet Stockholm”. Tråkigt nog pågår återigen detta "politiska guldgrävarläger" för fullt i Stockholm.

En stad utan tradition, en stad vars styresmän ställer sig utanför dess tradition (jag menar det bästa av den) är ingen stad utan ett politiskt guldgrävarläger. Det betyder att man inte tar några hänsyn till stadens minnen, till organismens minnen, dess döda (vilka ändå har ett visst mått av återstrålande liv). Det betyder också att man inte tar någon hänsyn till dess levande och efterkommande. (…)

Ofta när jag och andra som önskar en varsammare stadsbyggnad tar upp tradition och hänsyn till "stadens minnen" så kommer genast mothugget från de som vill omdana - att man bygger för framtiden och för de unga.

Jag tar det igen:

"Det betyder också att man inte tar någon hänsyn till dess levande och efterkommande"

Inga kommentarer: