fredag 13 augusti 2010

Posthuset i Göteborg

Ibland kan saker och ting tyckas lite märkliga. En sådan sak är den nutida ovarsamheten av byggnadsminnesmärkta hus. Vi kan ta ett exempel. Posthuset i Göteborg från 1925 som byggnadsminnesmärkt sedan 1995.

Här nedan kan vi se att man ska göra en pyttelitet ingrepp som inte skadar byggnadens historiska karaktär ... det lilla som är nytt är huset i mitten ...... ja det som reser sig mot skyn. Ett arkitektoniskt U-land? jepp ... Det ska byggas om "lite" till ett hotell och ska snart stå klart står det i nedanstående artikel. Läs gärna Svenska Byggnadsvårdsföreningens yttrande.

Bild: Semrén och Månsson
"Ett byggnadsminne är det starkaste kulturhistoriska skyddet bebyggelse i Sverige kan åtnjuta." och "Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser eller föreskrifter för varje byggnadsminne". (wikipedia)

Läs artikel i GP här.

Och så här blev det:


Peter Frisk

1 kommentar:

Fredrik Gräslund sa...

Götet, näringslivsklåparnas och mutkolvarnas huvudstad, goa gubbar från PG och neråt...