söndag 5 juni 2011

Operakällaren och Operabaren

När den berömde privatspanaren och bokfärläggaren och huvudpersonen i Ebbe Carlsson-affären, Ebbe Carlsson, var ny och färsk i Stockholm hamna han vid samma bord på Operabaren som den legendariska Namn & Nytt-redaktören på DN, journalisten Bo E Åkermark. Ebbe blev fullständigt imponerad av Åkermark när en servitris kom in med en bricka där det låg ett brev adresserat "Åkermark, Operabaren, Stockholm, Sweden". Det är så man ska leva, tyckte Ebbe. Att få sin post levererad till Operabaren. Åkermark lärde också sin adept att man "måste kunna allt och känna alla". Djupt imponerad drog Ebbe lärdom av författaren vid fönstret mot Jakobs kyrka.

Att få sin post adresserad till lokaliteterna i Operahuset är en gammal tradition. Det är inte bara Ebbe Carlssons idol som fått brev hit i kanten av Kungsträdgården. På 1700-talets slut bar förste källarmästaren på Operakällaren fram brev till Magdalena Rudenschöld inne på dåvarande Operakällaren i det gamla operahuset där kungen Gustaf III sköts 1793. Efter skottet blev det hårda tider i landet för gustavianerna och en av dem var operachefen, Magdalenas älskare, världsmannen och gunstligen Gustaf Mauritz Armfeldt som gett tillstånd till Förster och Hellström att 1787 driva källare under Operan.

Operakällaren var född.

Efter skottet på Operan skickades Armfeldt 1793 till Italien som diplomat - den klassiska varianten för att få bort obehagligt folk från hemmaplan - och landet hamnade under polischef Gustav Adolf Reuterholm hårda regim åren 1792-96 innan den blivande Gustaf IV blev myndig. Perioden kallas den "reuterholmska regimen". Armfeldt skickade nu flertal brev från Italien till Stockholm adresserat Operakällaren. Genom krögare Förster överlämnades posten till Magdalena Rudenschöld vid något av de bastanta träborden i källaren. Vad krögaren inte anade var att Armfeldt i breven diskuterade hur man skulle störta Reuterholms hårda regim med dess hemliga polis och han också diskussioner med Ryssland som han nämnde i breven. Innan jul 1793 slog Reuterholms hemliga polis till och spåra breven. Armfeldt dömdes i sin frånvaro till döden som landsförädare och den arme krögaren Förster fick ett tragiskt slut då han sattes på Malmöhus och deporterades till Sveriges koloni i Västindien, St Bartélemy. Allt för dessa brevs skull. Armfeldt klarade sig och hamnade till slut i rysk tjänst medan Magdalena Rudenschöld blev den förtse politiske fången på Långholmens Spinnhus.

Var försiktig med vad du förmedlar för brev i livet.

Denna lilla episod och fler kroghistorier kan ni höra på vandringen "Krogrundan" som arrangeras lördagar juni och juli 2011.

Inga kommentarer: