onsdag 19 oktober 2011

Gårdagens Slussen

Har jag nu förstått "creative commons" så har jag rätt att dela vidare den här bilden ur Stadsmuseets samlingar. Det intressanta med den här bilden från 1960 är Slussens icke-förfall. Tar man den runda slingan som syns högst upp på bilden så finns där räcken som skyddar gångtrafikanten mot trafiken. Dessa räcken är borta idag. Man kan se hålen där stolparna en gång stod med lit erostiga stumpar som sticker upp. Området som vi idag ser saknar mycket av originaldetaljer. Allt från räcken till armatur och färg. Under de sista 30 åren har det hela förfallit utan minsta underhåll. årens lopp.  


Tittar man sedan på övergångsställena så är det en lucka i räckena där man tar sig ut och över gatan. Ser man den här platsen idag så är det rena kaoset. (jag ska få fram en liknande bild från samma vinkel för att visa hur det ser ut här idag). Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987)

Text: Peter Frisk

Inga kommentarer: