onsdag 24 augusti 2011

Cirkus byggs åter till trots att den ligger i Nationalstadsparken

Utbyggnader och ombyggnader i känsliga områden fortsätter. Djurgården som ingår i Nationalstadsparken och som givetvis klassas mycket högt som ett viktigt kulturellt område att bevara är på gång att bli rena byggarbetsplatsen. Rivs det inte brutalt så är det märkliga tillbyggnader och hårdhänta "renoveringar" och ombyggnader på löpande band. De tillståndsgivande tycks ha öppnat alla slussar på vid gavel och nu tar vi åter en repa till på cirkusbyggnaden (man kan ju fantisera lite och fundera på hur den här byggnaden kommer att se ut om 50 år om tillbyggnadstakten fortsätter på samma sätt som det gjort sedan byggnaden blev byggnadsminnesmärkt 1983 - vad kommer att vara kvar av det byggnadsminnesmärkta? Ett vagnshjul och en halv häst?).

Rivningen av Lindgården var inte början utan en fortsättning av rådande likriktighetstrend där politiker utan minsta estetik eller historisk känsla tillsammans med arkitekter utan minsta kunskap i form, färg och proportioner tillsammans med de stora fastighetsbolag vars enda kulturella känsla ligger i att tjäna så mycket pengar de bara kan och det i känsliga områden och det hela kan enbart bli pannkaka och förstörelse och sterilitet ... Under sista tiden har flertal byggnader på Djurgården tillåtits, trots att området klassas som en mycket kulturkänslig miljö, märkliga om- och tillbyggnader. Idén med byggnadsminnesmärkning är ju att bevara byggnaden så som det ser ut nu till framtiden. Grundidén med byggnadsminnesförklaringar är att ingen generatioen ska förstöra för nästkommande. Alltså, en lågstående tid ska inte ha möjlighet att förstöra för framtiden genom att ge sig på byggnadsminnesmärkta byggnader. Så är grundidén och den tanken har fullständigt släppts loss för helt andra idéer. Lagar och regler har slutat gälla och det av de som oftast skriker mest efter hårda lagar - Alliansen med Moderaterna i spetsen. Värre kulturfiender får man leta efter.

Vad gäller Cirkus nya utbyggnad så kan man väl bara säga att "ack, ack, ännu en märkvärdig byggand får en dussinarkitektur fastklistard på sig likt en molusk och den dras ner mot en lägre primatnivå".

Nutidens stil suger helt enkelt.

Jag har skrivit det förut. Kniven är satt i Djurgården och dödskampen har inletts. Nu är det White Arkitekter som ritat tillbyggnaden och återigen bevisat (jag vet inget tråkigare gäng ... det skulle vara den totalöverskattade Wingårdh som kan slå White möjligen och i och för sig 25 kontor till ... - alla ritar ju samma sak) på vilken nivå det arkitektkontoret befinner sig på. White har ritat en byggnad som möjligen skulle passa i ett köpcentrumområde men som här är fullständigt felplacerat. Kan man inte rita hus ska man framför allt inte stövla in ,med sina dataprogram, i känsliga områden. Gärden har vi gott om i Sverige. Bygg där. Men spar för guds skull det som är värdefullt åt framtidens människor.  

Läs DN:s artikel med bilder och skiss på det nya här.

Ansvarig för text i snabbformat:
Peter Frisk

1 kommentar:

Per Hagwall sa...

Hej Peter, det kanske kan vara intressant för dig att veta bakgrunden till varför utbyggnaden ser ut som den gör:

Det första förslaget var i stil med den befintliga byggnaden. Just därför fick det tummen ner av Stadsmuséet.

Det byggnadsminnesklassade Cirkus har redan byggts om och till flera gånger och muséet är oroliga att ytterligare tillbyggnad i gammal stil skulle göra att byggnadens originalutseende inte längre skulle gå att avläsa.

Det nya förslaget är utarbetat i samråd med Stadsmuséet och Länsstyrelsen för att det denna gång skall vara fullständigt klart vad som är den gamla, byggnadsminnesklassade, byggnaden och vad som är tillägg.

Själva poängen är således att den nya byggnaden inte skall imitera den gamla och inte heller inte ha ett starkt eget uttryck. Den skall vara en anonym låda.

Och ja, att Cirkus skall få bygga ut ett annex för att kunna sköta sin föreställningsverksamhet på ett vettigt sätt tycker jag är självklart.