måndag 22 februari 2010

Rädda Slussen och förändra Stockholm!

Varför rädda Slussen?

Jo, av flera skäl. Jag ser den som en av de fåvarande demokratiska kvarvarande platserna i Stockholm. Jag ser Slussenområdet som en av de sista riktigt levande stockholmsplatserna. Jag ser den som ett ställe med omistlig stockholmskaraktär. Politiker har som argument att ge mer liv åt Slussen - jag säger att det nya förslag som nu är framlagt dödar Slussen och det verkilga liv som nu finns (det liv man vill ge är planerat och uttänkt för en viss människotyp - inte den blandade, inte för den pluralistiska flerfacetterade människan). Jag anser att Slussen idag är en plats för alla olika medborgare. Låt oss behålla det.

Förortisering och likriktigheten (där helt klart inte alla är välkomna) av staden måste stoppas. Den gigantiska privatiseringen måste slätas ut. (sämhällsviktiga funktioner måste drivas av hela samhället - annars går det som med snöskottning och sopphämtningen). Gentrifiering med tvivelaktiga bostadsrättsombildningar med stora omflyttingar som följd har gjort att stadens tradition snabbt försvinner och att karaktärer på stadsdelar slätas ut (vilket för med sig att högst besynnerliga projekt och namn dyker upp ur tomma intet). Det är inte bostadsrätter som behövs utan hyresrätter (för en större klarhet i ämnet se bloggen Rädda Linjalen - en utmärkt ingång i vad som sker i den världen - bästa journalismen just nu i Sverige). Hyresrätten måste räddas för att bibehålla en blandad innerstadsbefolkning. Ska det nu byggas så ska det givetvis vara hyrerätter för att få en skiftande innerstadsbefolkning.

Det finns de som kämpar. I Aspudden kämpade befolkningen för Aspuddsbadet (se Facebookgrupp här). Det revs skoningslöst av politikerna. Där pågår ännu ett kämpande för att ha inflytande i sín närhet. I Rinkeby slog man ner ett försök av befolkningen att få ha inflytande om sin egen näromgivning.

Låt "Rädda Slussen" bli en gemensam sak för att förändra Stockholm tilbaka till en stad för alla. Låt Rädda Slussen bli vår tids almstrid! För olika uttryck - för en blandad stad, för en mänskligare stad, för en stad som t.e.x. låter småskaliga ställen som Tantogården att bevaras (se Facebookgrupp här). Låt oss kämpa för en stad som inte bara drägglar efter gigantiska prestigeprojekt för miljarder, utan låter små oberoende verksamheter blomstra. Låt oss skapa en stad där inte parker byggs igen för enbart krass ekonomisk vinning. Där vi slipper se gallerior på varenda kvadratrameter som stänger av tidigare offentliga platser och miljöer. Låt oss bygga en stad som värnar om den offentliga platsen! Där vi får leva i vad en stor stad är - tusen olika uttryck, brokighet och annorlundahet! Ta en sväng i Stockholm och se de nybyggen som uppförs. Det är inte direkt glädjande. Något mer likriktat har jag svårt att finna på. Jag är från början en inflyttad bonnläpp. Men jag vill därför inte att Stockholm ska förändras till just en enkelriktad bondhålla som fastnat i en förortsgalleriaestetik.

Låt staden vara stad!

Konstnärer och författare och låtskrivare har haft Slussen som stark påverkan. Se några exempel på Slussens konst här.

För dig som tagit yttersvängen, den böljande formen ner från Hornsgatan, kastat ditt öga ut över Gamla stan och känt pulsen av stan, för dig finns nuvarande Slussen som en stadsskatt. Det må vara en trafikmaskin. Men den är genialisk. Bilar på ett ställe och gångtrafikanter på ett annat. Fantastiska utsikter åt alla möjliga håll. Böljande rundade former och linjer. Jämfört med det som planeras har nuvarande Slussen egenskaper som slår det nya med hästlängder (jag ska återkomma med påståenden som visar på skillnaderna inom kort).

Man kan lägga sig platt och sucka och dra täcket över sig eller man kan ge sig fan på att försöka förändra. Gå med i Rädda Slussen, om vi faller, så gör vi det med flaggan i topp!

Nedan några exemepel på några byggnader som staden glatt oss med på 2000-talet (ett axplock, det går att radda upp x-antal till i samma sort):

Läs även: En stelnad och senil modernism. SVD 17/2

3 kommentarer:

Freddy sa...

Strålande !
Hälsningar från oss vid Aspuddsbadet.
Dags att alla vettiga samlar sig för att skapa kritisk massa nu innan valet.
En tröst är att hela vansinnet väldigt snart kommer köra i diket pga andra fasen i finanskraschen

stadsflanören sa...

Nu börjar vi jobba på en förändring helt enkelt!

Babsan sa...

Tack för att du trots att du är en inflyttad bonnläpp, som du skriver, vill rädda Slussen. Som uppväxt på söder kan jag inte tänka mig ett istängt slussen med höga hus som skymmer allt det fina som finns att se.

/Barbro
(barbro.posterous.com)