måndag 9 maj 2011

Projekt Södermalm

Var på f.m. denna aktuella majdag runt och traskade tillsammans med två andra herrar och vi studerade stadens upp och ner. S.a.s. dess topografi, dess vinkelrörelse, dess fall utför och neråt likväl uppåt - och detta gjordes på Södermalm. Ett litet projekt har vi på gång. Med en liten projektgrupp som nu undersökte det hela för att utröna om projektet ska fortsätta och om det krävs utvärderingar av det hela eller om vi bara ska låta projektet fortgå och projektera vidare tills vi fått projektet i hamn.

Undertecknad har själv aldrig fullföljt något projekt till slut så där har vi en länk som kan falla ur projektet men vi inväntar dagens utvärdering som sa - sol. Men de andra sa: "Nu ska projektet fullföljas, det är dax", och jag, ja jag hänger på ...

Södermalm, 9 maj, kl: 10:18.
Foto: P.F.

Inga kommentarer: