tisdag 29 mars 2011

Läsvärt - Umberto Eco

"Om Skönhet", av Umberto Eco, funderingar och vändningar om skönhetsbegrepp inom konsten genom historien.

Det som fångade var tetraktys. Pythagoréernas tetrakytys. Fastnar man med tetraktys en natt så kommer man inte ur den här talmystik och blir fast i talen - man är körd ... skönt eller inte, man är fast.

Den centrala punkten är på samma avstånd från de punkter som formar tetraederns liksidiga triangel. Fortsätter man serien erhålles från varje punkt ett potentiellt oändligt nätverk, på vilket kan ritas in en likaledes oändlig serie av identiska liksidiga trianglar.

I tetraktys finns 10 punkter och med de första tio talen kan man uttrycka alla tal. Den omges av fyra punkter och en punkt i mitten. Triangeln som bildas av tre serier av fyra tal är och förblir symbol för perfekt likformighet.

... allt från de fyra elementen till universum ...
i en likformig värld?

Inga kommentarer: