lördag 20 juni 2009

De blå gardinerna på Fjällgatan

Protester kan ta sig olika uttryck. Vid Odenplan har man under flera år flaggat rött mot bygget av en galleria under Odenplan och lyckats få stopp på planerna (åtminstone sägs det så). På Stigberget flaggas det blått genom fönstren ut mot Fjällgatan. Vad betyder nu detta?

De blå gardinerna står för en protest mot planer på att bebygga en blåklassad tomt uppe på Stigberget. Stadsbyggnadskontoret som i Stockholm fått för sig att man kan göra lite som man tycker trycker numer in byggnader på varenda liten plätt man finner på. Man bryr sig föga om det är kulturområde eller inte - bygga ska man. Här finns en av de vackraste platserna i Stockholm med en enhetlig bebyggelse av äldre snitt.

Min uppmaning - Rädda Stigberget!
Klicka på bilden för att få den större och tipsa gärna vidare till andra.

Inga kommentarer: