lördag 6 juli 2013

Gårdagens Ragvaldsgatan 21, Södermalm ...

Mot Södra Latin till ligger på Ragvaldsgatan 21 ett väldigt vackert och välgjort hus. Jag har försökt att på nätet få fram vem det var som ritade huset. Men inte ett spår. Har någon därute i cyberrymden någon susning så - hjälp. Gärna också byggnadsår. Det anas likheter med Carl Westmans Svenska Läkaresällskapets byggnad (1904-1906) på Klara östra kyrkogata 10. Men jag tror inte att arkitekten Westman låg bakom det här huset på Ragvaldsgatan 21.

Byggnaden i med all säkerhet uppförd efter Westmans hus. Kanske två-tre år senare. Bägge är i stil en blandning av nationalromantik och jugend.

Jag fick nedanstående av Ann-Britt Rosdahl:

Hej,
Jag såg att du skrivit om Ragvaldsgatan 21 men att du saknade vissa uppgifter. Jag bor här sedan 14 år tillbaka och följande information finns på vår bostadsrättsförenings hemsida. Kanske av intresse för dig.

Flerbostadshuset på Ragvaldsgatan 21 uppfördes mellan 1913 och 1914 av byggherren och arkitekten W Nyberg. Den nationalromantiska exteriören är väl bevarad med bl.a. målningar på burspråkens bröstningar. Portalen i entrén är rundbågig, gjord i natursten, med kraftig profil omkring. I slutstenen finns ett kerubansikte. Fasaden består i övrigt av tegel och puts. Mot gården gul slätputs. 
Den ursprungliga påkostade inredningen i lägenheterna, bl.a. snickerier finns till viss del bibehållna, och - i trapphuset – målning, snickerier och blyinfattade fönster med blommotiv, är väl bevarade. Vid en restaurering av de ursprungliga takmålningarna i entrén rekonstruerades dessa med linoljefärg. Ca 50 procent av originalmålningarna finns bevarade under den nya målningen.

Stadsmuseet har i sin kulturhistoriska klassificering av Stockholms bebyggelse markerat fastigheten Östergötland 12 grön. Det innebär att den är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Vänliga hälsningar/
Ann-Britt Rosdahl


Bild & text.  

Inga kommentarer: