tisdag 30 juli 2013

Det s.k. Chicherin House i St Petersburg och Anna Achmatova

Såg en dokumentär (visas f.ö. idag kl. 12:20) om Anna Achmatova där såg man i slutet hur man rev ett äldre 1700-talspalats i centrala St Petersburg. Byggnaden var det gamla Chicherin House som stod färdig 1771 och som plötsligt revs 2007. Jag måste ha passerat byggnaden där vid Mojka flera gånger utan att begripa att den en gång i framtiden skulle rivas.


Mellan 1919-23 fanns här det s.k. "Konstens hus" som etablerades av Maxim Gorkij där bl.a. tidens stora Achmatova, Blok, Majakovskij och Belyj höll till. Från 1923 fanns biografen "Barrikada" i byggnaden som blev berömd för att den höll öppen under hela Leningrads belägring.

Mer om byggnadens historia finns här: Chicherin House, artikel på wikipedia.

Biografen slogs igen i slutet av 1980-talet då huset var i dåligt skick. Den renoverades och 1998 öppnade man åter biografen och 2006 stängdes den för "rekonstruktion". I juni 2007 revs plötsligt hela byggnaden och en ny byggnad uppfördes som såg i princip likadan ut som den gamla. Vissa menar att man rev den och byggde upp en likadan bara för att kunna få in en pool på taket för hotellets gäster - inte helt omöjligt om man känner till 2000-talet och vet lite om Ryssland ...

Inredningen från den gamla byggnaden försvann helt vid rivningen. Idag inhyser den nya byggnaden Taleon Imperial Hotell. Lite intressant är det ju att se att det inte står något om rivningen på deras hemsida Däremot skriver man väldigt mycket om byggnadens långa historia ...

Peter Frisk

Inga kommentarer: