onsdag 29 maj 2013

Ekar, Skansen, byggnadsvård och utarmad byggnadsvård ...

Kommen från en stadsvandring där jag gått in på nutidens tokfixering i att såga ner träd i stan så läser jag i DN att Skansen sågat ner sina tre ekar framför Solidenscenen som tydligen gjorts om rejält. På bilden står en glad flinande skansenschef och arkitekten i fråga. Om Hazelius gillat påfundet vet väl ingen, men jag är tveksam om att han skulle ha gillat det och jag är rätt säker på att Hasse Alfredsson, som var en av de bästa cheferna på Skansen, inte hade gjort samma puckade grej.

Även fast ekarna ibland stod i vägen för sikten så var det ju de där träden som gav det hela charm - för att inte tala om att de var tv-mässiga under allsången när de där nya kamerorna svävade i luften och grönskan syntes - tänkte inte på det, tänkte chefen och såga ner träden ... 

Det händer märkliga saker däruppe på skansenberget. En gång i tiden flyttade man hotade kulturbyggnader till just Skansen. Här finns, eller fanns (jag börjar ana oråd då så mycket hörs inte om det) ... ett byggnadsvårdscentrum (låg i alla fall i Skånska Gruvan som var utbränd och trots det gick att räddas och blev Skansens byggnadsvårdscentrum). 

På 60-talet tog Skansen hand om Gubbhyllan som låg där det idag är en liten parkeringsplats vid Hasselbacken. Där skulle det givetvis ha stått kvar vid den s.k. Bellmanseken. Hur som helst, bilarna skulle fram och Skansen tog hand om huset. Det står idag till vänster efter att man gått in genom huvudentrén. Givetvis skulle man ha tagit hand om Lindgården och flyttat den till Skansen. Men det gjorde man inte, det är ju 2000-tal, och det säger en hel del om förändringen i tid. En stor förändring idag är att nya chefer vill förändra. H. Alfredsson var inte en sån chef. Han fatta att vad Skansen var. På samma sätt som Ulf Lindé förstod vad Thielska Galleriet var. Vilket inte den nya chefen X, som nu slutat, vet. Herr X ville byta ut i princip allt på Thielska (helst också vänföreningen, men det är ju lite svårare förstås). De som förvaltade kulturarv förr förstod vad det handla om - att bevara, inte riva ner. Idag har vi, i pellejönsarnas tid, folk på helt fel plats. Människor som vill sätta sin prägel på allt och menar att det är så det ska gå till. 

På så sätt kommer hela vårt kulturarv att förintas inom 20 år.

Jag ska ta två exempel från Skansen. Dit flyttades hus. Där har man arbetat på att göra saker och ting på traditionellt sätt. Helt enkelt hålla efter husen på traditionellt sätt, etc. När man byggde det hus som nu är Järnhandel och Konsumbyggnad för några år sedan så gjorde man det inte som förr. Huset ska enligt Skansens hemsida ha en förlaga från Hudiksvall och speglar 30-talet (Lindgården som var i original var från 30-talet). Förr, innan pellejönsarnas tid, flyttade man originalhus till Skansen. Jag gick förbi bygget av det huset, då det uppfördes. Jag är byggnadssnickare från början och såg att man byggde det med nutida byggnadsteknik och material. Huset är alltså ett nytt hus som byggts så som det såg ut - under ytan är det byggt på så sätt som man bygger hus på 2000-talet (m.a.o. i dyngkvalité) Plast och allt övrigt var av 2000-talsmodell och det trots att man har ett hus för byggnadsvård som ingår i Skansen ... (utvikning, när Katarina kyrka byggdes upp efter branden gjordes allt på traditionellt vis, spik smiddes ex. på traditionellt vis och kyrkan var en utbildningsplats för hur man byggde förr). Jag tippar att man i Norrland skulle kunna hitta ett hus från tiden som är original som man kunde ha flyttat. Men inte. Man byggde ett nytt hus som skulle se ut som ett gammalt med nytt material. Vad är det för fel att återvinna gammalt äkta material? Man har ju experter inom området (eller de kanske har försvunnit?) ... Inte direkt i Hazelius fotspår i alla fall ...

Det andra exemplet är Lill-Skansen. Den gamla Lill-Skansen är riven och en ny har byggts av ett utomstående arkitektkontor. Den är nog bra - jag har ingen åsikt om byggnaden i sig, men kanske inte att den skulle finnas just på Skansen om man säger ... Här har vi alltså ett nybygge som uppförts av helt nytt material och som inte är förknippad till någon endaste tradition i svensk byggnadsvård. Det är nog kul i den där kåken för barnen, men är det i Skansens anda? Hade inte poängen varit att letat upp - det är inte svårt att finna - någon hotad kulturplats och flyttat det hit och låtit byggnadsvårdare pusslat ihop en trevlig traditionell passande Lill-Skansen för barnen som mer och mer tappar tråden till det som varit? Nej, inte på Nya Skansen. Även Nya Skansen ska hänge med. Alla ska hänga med ... allt ska göras om ... Allt ska vara nytt och i den nya tiden kan man inte ha träd, så väck med ekarna ... vi har nya människor som kräver mer, så väck med ekerna och fram för pellejönsarna ...

Om nu inte en institution som Skansen med sitt centrum för byggnadsvård tar hand om traditioner eller sparar träd och kämpar för att hålla det gamla vid liv - vem ska då göra det? I en tid där okänsligheten blivit kutym och de som kan kulturvård skickas ut för pellejönsar som inget vet borde Skansen vara en plats som slåss för god byggnadsvård och trädvård ... men inte ... även där håller nu pellejönsarna (och jag tror de är klonade) till ...

Det ser onekligen mörkt ut för svensk kulturvård ...

Inga kommentarer: