onsdag 21 november 2012

Barcelona - Mies van der Rohes ...

Mies van der Rohes paviljong i Barcelona
Paviljong ritad av Mies van der Rohes och uppförd 1929 till världsutställningen i Barcelona. Riven och återigen uppförd på samma plats som rekonstruktion 1986. Förmodligen den paviljong som klockrenast motsvarar begreppet "Less is more", "mindre är mer", en meta-arkitektur, lika med en arkitektur för sin egen skull.

Den har och hade, enligt i sin utmärkta bok "Rum tar tid" av Rolf Wohlin, ingen annan funktion än att vara en "absolut modernistisk rumsbildning, en funktionalism utan funktion, ett praktföremål och ett skrytbygge".

Tyvärr, får man väl säga, påverkas arkitekterna och mänskligheten av dylika fenomen där arkitekturen är till för "sin egen skull".

Foto och text: Peter Frisk

Inga kommentarer: